Zoekt u een programma
Wilt u...…
Copyright © AIS muziekatelier.
Zoekt u live muziek bij een
Luister naar onze CD!
Om een fragment te beluisteren klik hier .
De CD kunt u bestellen via het bestelformulier.
Aïs Muziekatelier - SPOREN van LICHT
Irene Koning
Irene Koning
Bent u op zoek naar live muziek bij een presentatie, een lezing, de
opening van een tentoonstelling, een uitvaart, huwelijk of een kerkelijke
viering? Welkom bij AÏS Muziekatelier!
“Muziekatelier”, omdat we het liefst in een vroeg stadium samen met u
werken aan een evenwichtig programma met een optimale
spanningsboog. Waar woord en muziek elkaar versterken.
We zijn creatief en we hebben een brede ervaring in het muzikaal
vormgeven van bijzondere gebeurtenissen.
We zijn klassieke musici die soms uitstapjes maken naar populaire
muziek. “Zolang de muziek maar een ontroerend verhaal vertelt...!”
Irene: “Als zanger wil ik ontroering delen. Mijn ambitie is
om ten dienste van de muziek en de tekst te staan.
De muziek geeft extra betekenis aan de woorden en
andersom”.  Lees meer...
Arjo: “Een piano kan zingen, schreeuwen, fluisteren en
vertellen. En spreekt een taal die niemand ‘m nazegt en die
iedereen toch verstaat.  Muziek maakt het onuitsprekelijke
hoorbaar en voelbaar. Dát is waar ik het voor doe.” Lees
meer...
“Ze musiceren integer en bezield. Tijdens ons symposium brachten ze zorgvuldig
bij het programma uitgezochte liederen en gedichten. Bezoekers reageerden
enthousiast op deze nu eens betoverende, dan weer verstilde momenten.”     
Beate Rosen, geestelijk verzorger te ’s-Hertogenbosch

AÏS Muziekatelier

van Bach tot Beatles
/