Zoekt u een programma
Wilt u...…
Copyright © AIS muziekatelier.
Zoekt u live muziek bij een
Luister naar onze CD!
Om een fragment te beluisteren klik hier .
De CD kunt u bestellen via het bestelformulier.
Aïs Muziekatelier - SPOREN van LICHT

Live muziek bij een uitvaart, begrafenis of crematie

U zoekt live muziek bij een afscheidsbijeenkomst, een begrafenis of
crematie.
Juist bij een uitvaart merk je wat muziek kan doen. Live muziek is
meer dan wat ook in staat om gevoelens te verklanken en het
onzegbare met elkaar te delen. "Zo dient onze muziek het persoonlijke
en de intimiteit die hoort bij het afscheid van een dierbare. Het zijn voor
de toehoorders, net als voor ons, vaak kostbare momenten”,  aldus
Irene.
We luisteren goed naar uw muzikale wensen en zoeken passende
muziek. Als u dat wilt denken we mee over een goede afwisseling en
aansluiting tussen het gesprokene en de muziek. Dat kunnen we goed
en doen we graag.
We begeleiden, waar gewenst, familieleden of vrienden die een
muzikale bijdrage aan de uitvaart willen leveren.
‘De afgelopen jaren werkte ik als voorganger bij uitvaarten vaak samen met Arjo de Vries en Irene Koning. Dat had altijd een belangrijke meerwaarde, niet alleen vanwege de grote ambachtelijkheid en virtuositeit waarmee zij hun werk doen, maar ook omdat  zij maatwerk leveren. Ze overleggen intensief met de betrokkenen omdat ze weten dat muziek geen ‘kunstje’ is. Vanuit hun grote kennis stellen ze díe muziek en teksten voor die passen bij de mensen waar het om gaat - zo creëer je een extra dimensie. Ook kunnen ze in de vaak korte voorbereidingstijd aan individuele wensen voldoen.  En dan gebeurt het soms ook nog dat ze vanwege hun improvisatiekunst ter plekke inspelen op wat zich voordoet.’
Jan F. de Vlieger, predikant te Vught