Zoekt u live muziek bij een
Zoekt u een programma
Wilt u...…
Luister naar onze CD!
Aïs Muziekatelier - SPOREN van LICHT
Om een fragment te beluisteren klik hier .
De CD kunt u bestellen via het bestelformulier.
Copyright © AIS muziekatelier.

Reacties

Karen van Huisstede:


Caroline van der Horst, RK geestelijk verzorger in de Reinier van Arkel groep, Vught,  over de muziekproductie de Clown van God:

“Voor een laagdrempelige viering van de kerstavond verrasten Arjo en Irene ons met het muzikale sprookje uit Toscane. Ik zou het veel mensen gunnen om op een winterdag of -avond meegenomen te worden op deze muzikale levensreis. Misschien dat ouderenorganisaties, zorgcentra, parochies en gemeentes dit programma aan hun leden kunnen aanbieden, om het vertrouwen in de eigen levensmelodie te versterken, in de donkere dagen van het jaar. Warm aanbevolen!”
 
Tony van der Meulen, columnist, auteur, debatleider,
oud-hoofdredacteur Brabants Dagblad:


“Arjo de Vries begeleidt regelmatig mijn gespreksserie ‘Oude Angsten’ met prachtig pianospel. In ‘Oude Angsten’ combineer ik in het auditorium van het Nationaal Monument Kamp Vught iemand die de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft overleefd met een overlever van een meer recente oorlog. Meestal is dat iemand uit Afrika of Azië. Het gesprek gaat over emotionele en beladen ervaringen. Arjo de Vries past zijn muziekkeus steeds aan de gasten aan en legt zijn keuze  kort aan het publiek uit. Ik ben heel tevreden over onze samenwerking, omdat zijn muzikale intermezzi en mijn gesprek sfeervol met elkaar harmoniëren.”
Beate Rose, predikant/geestelijk verzorger Jeroen Boschziekenhuis:

“Irene Koning en Arjo de Vries musiceren integer en bezield. Tijdens ons symposium over sterven brachten ze zorgvuldig bij het programma uitgezochte liederen en gedichten. Bezoekers reageerden enthousiast op deze nu eens betoverende, dan weer verstilde momenten.”
Monica de Heer, pianiste:

Ik wil je graag nog eens laten weten dat ik genoten heb van je optreden en ik ga nu zeggen waarom.
Het is je persoonlijkheid sowieso die een goed effect heeft op publiek; op mensen in het algemeen: je hebt  iets “ontwapenends” en dat is plezierig.
En aan de vleugel ben je m.i. een persoonlijkheid als pianist. Dat heeft te maken met je grote muzikaliteit,  die zeer voelbaar is. Je produceert een geheel eigen klank, dat "voel" je als luisteraar. En het valt te zien  en te voelen dat je betrokken bent bij wat je doet. Ik bedoel eigenlijk dat men voelt en ziet dat het  allemaal van binnenuit komt. Ik heb vaak bij verschillende pianisten (die examens e.d. behaald hebben!)  gezien dat dat "van binnenuit-gevoel" zo ontbreekt. Wees dus trots op je eigenschappen die je zo geschikt  maken voor het podium. Klim er liefst zo vaak mogelijk op, laat jezelf op die momenten bewust doordrenken van  het idee dat jij kunt musiceren en dat mensen ervan genieten....
Jan de Vlieger, predikant te Vught:

De afgelopen jaren werkte ik als voorganger bij uitvaarten vaak samen met Arjo en Irene. Dat had altijd een  belangrijke meerwaarde, niet alleen vanwege de grote ambachtelijkheid en virtuositeit waarmee zij hun werk  doen, maar ook omdat  zij maatwerk leveren. Ze overleggen intensief met de betrokkenen omdat ze weten dat  muziek geen ‘kunstje’ is. Vanuit hun grote kennis stellen ze díe muziek en teksten voor die passen bij de  mensen waar het om gaat - zo creëer je een extra dimensie. Ook kunnen ze in de vaak korte voorbereidingstijd  aan individuele wensen voldoen.  En dan gebeurt het soms ook nog dat ze vanwege hun improvisatiekunst ter  plekke inspelen op wat zich voordoet.
Herman Koetsveld, predikant te Hengelo:

In de wandelgangen heb ik niets anders dan bijzonder goede woorden opgevangen over de viering van gisteren.  Ook een aantal nabestaanden van mensen wiens naam werd genoemd spraken me in zeer waarderende zin aan over  hetgeen we met elkaar beleefden. Ik denk dat we mogen constateren dat wat ons voor ogen stond heel goed uit  de verf is gekomen, en meer dan dat, dat de geest van verbondenheid en troost velen heeft aangeraakt.
Veel dank voor jullie inbreng in voorbereiding en uitvoering. Het is heerlijk om zo met elkaar gestalte te  geven aan het gedenken.
H. Luiken, Sint-Michielsgestel, nabestaande:

Namens de familie wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan het afscheid van mijn vader.
Mede door jullie bijdrage was het een zeer persoonlijke en hartverwarmende dienst.
Als geestelijk verzorger bij de Reinier van Arkelgroep in ’s-Hertogenbosch en Vught heb ik met veel genoegen  met  Irene en Arjo samengewerkt. Ze verleenden frequent hun muzikale medewerking aan de vieringen in de  kapel. Dat was een feest! Arjo wist met  zijn pianospel te ontroeren čn op te wekken. Irene maakte met haar  zang direct contact met de kerkgangers. Door hun muziek voelde ik mijzelf  ook gesteund en gedragen in de  vieringen.
Toen mijn vader enkele maanden geleden overleed, heb ik Arjo gevraagd om de muziek in de uitvaartdienst te  verzorgen. Ik wist dat de  muzikale vormgeving dan in goede handen was. En dat klopte: Arjo speelde op een  indrukwekkende manier in op de verhalen die wij in de  kerkdienst vertelden over mijn vader. We lazen het  verhaal uit Genesis 12: Abraham die geroepen wordt door de Eeuwige om zijn  geboorteland te verlaten en op  weg te gaan, naar een onbekend land, dat de Eeuwige hem zal wijzen. In Arjo’s spel hóórden we de  voetstappen  van iemand die op weg gaat; we hoorden Abraham als het ware lopen en niet alleen Abraham, ook mijn vader en  al diegenen die  hem en ons voor zijn gegaan in het leven en de dood.
Wat ik zo plezierig vind in de samenwerking met Arjo en Irene is hun bereidheid om mee te denken over  muzikale vormgeving, hun eigen  inbreng daarin čn hun vermogen om in te spelen op wat de situatie vraagt.  Maar uiteindelijk is het natuurlijk hun muzikaliteit die raakt!
Pieter Oussoren, vertaler Naardense Bijbel:

“Er zou een boekje uitkomen waarin ook melodieën stonden bij mijn (proza-)vertalingen van de psalmen. Een  notenbeeld is één ding, maar hoe het dan kan klínken, dat moet je eigenlijk laten hóren. Er moest een demo-cd  bij het boek. Hoe maak je die ‘even’? Met Irene en Arjo was het in de kortste keren voor elkaar. Hun  muzikaliteit, hun werkkracht en hun gevoeligheid voor mijn wensen leidden tot een onmiddellijk resultaat, vol  kwaliteit! Het is een feest om met hen samen te werken!”